Samen voor Heerlen

Regionaal channel

Tijdlijn Samen voor Heerlen

Fabienne Coenders heeft op dit bericht gereageerd
Profielfoto van Lilian Tacke

Op donderdag 3 november 2022 organiseert het project SHE ( Sustainable Healthy ERMN), van 10.00-12.00 uur, een online workshop via ZOOM.

Deze workshop heeft betrekking op het thema “Migranten”, wat wordt er in de regio gedaan met betrekking tot migranten en vluchtelingen.

De nadruk ligt op kennisoverdracht en kennisvergroting.

Meer informatie over de workshop en aanmelding, vinden jullie in de bijlage.

Drs. Irene Godderij heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Denise Roberts

Beste collega, partner of professional in de Mijnstreek,

Mogelijk bent u binnen uw functie bekend met zelfhulp. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt zelfhulp van grote meerwaarde te zijn op verschillende gebieden. Allereerst voor de kwaliteit van leven, maar ook op het gebied van preventie, lager medicijngebruik en minder terugval. Deelnemers verdiepen zich beter in hun eigen onderwerp, krijgen meer zelfinzicht, ondernemen preventieve acties, voelen zich zelfbewuster en nemen uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid. De regie over het eigen leven verbetert.


Burgerkracht Limburg heeft de Zelfregietool (www.zelfregietool.nl) ontwikkeld. Een website waar u een overzicht van zelfhulpgroepen vindt binnen uw regio. U kunt er een vraag stellen aan een ervaringsdeskundige en er is informatie over verschillende onderwerpen vindbaar. De informatie op de website is geheel samengesteld door ervaringsdeskundigen en bedoeld voor zowel inwoners als professionals.


Voor heel veel verschillende onderwerpen zijn zelfhulpgroepen actief. Graag horen wij welke behoeften op het gebied van zelfhulp inwoners hebben en welke behoeften professionals in de (in)formele zorg tegenkomen binnen hun functie.
Welke thema’s en/of informatie missen we nog en wat kan Burgerkracht Limburg mogelijk betekenen om ervoor te zorgen dat zelfhulp nog meer kan worden ingezet binnen de (in)formele zorg?

Wij willen u daarom vragen om onderstaande behoeftepeiling in te vullen en indien mogelijk breed te delen binnen uw organisatie/netwerk onder zowel professionals als inwoners, patiënten of cliënten. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5-10 minuten van uw tijd en is anoniem, tenzij u graag meer informatie wenst en u er daarom voor kiest om uw contactgegevens achter te laten.

https://burgerkrachtlimburg.survalyzer.eu/ujyvhafozo?l=nl


Alvast bedankt!


Met vriendelijke groet,

Denise Roberts-Schat
Adviseur
Burgerkracht Limburg

Lilian Tacke heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Denise Roberts

Praat eens met iemand die hetzelfde heeft meegemaakt, dat helpt!

Uit onderzoek is gebleken dat de impact van lotgenotencontact groot is. De financiële voordelen zijn zichtbaar (SROI ratio 4,5), maar lotgenotencontact heeft daarnaast ook een positief effect op alle aspecten van het spinnenweb van Positieve Gezondheid.

Heb jij behoefte om eens te praten met iemand die hetzelfde mee heeft gemaakt? Of merk je dat er behoefte is onder patiënten/cliënten? Via www.zelfregietool.nl vind je bestaande zelfhulpgroepen in de regio en daarnaast verschillende mogelijkheden om je eigen ervaringen in te zetten.

Contact opnemen voor meer informatie mag natuurlijk altijd!

Profielfoto van Thomas Dollevoet

Wijkgericht werken en de kracht van cultuur!

Op 15 februari (15 - 16:30) organiseert het Channel Cultuur, Zorg & Welzijn een videosessie over Wijkgericht werken en de kracht van cultuur:

Om een buurt tot een leuke, levendige buurt te maken is het belangrijk dat bewoners elkaar leren kennen. En het liefst samen iets gaan doen. Culturele activiteiten spelen een belangrijke rol in ontmoeting en sociale cohesie. Activiteiten waarbij de wensen en dromen van de buurtbewoners centraal staan. Tijdens deze sessie maak je kennis met succesvolle aanpakken in Groningen en de Vinex-locaties van Utrecht.

Geïnteresseerd? Meld je via onderstaande link aan (door op de gele knop 'ik ben erbij!' te klikken).

https://lkca.1sociaaldomein.nl/videosessies

Lilian Tacke heeft dit bericht geliked
Profielfoto van Trijntje Vollink

Op donderdag 18 november 2021 (van 13.30-16.30) organiseert de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit in Heerlen samen met de Bas van de Goor Foundation een online conferentie 'Leefstijl als medicijn bij diabetes'.

De conferentie is bedoeld voor hulpverleners zoals: POH’s, sportcoaches, buurtcoaches, ambassadeurs, WMO-medewerkers, huisartsen, fysiotherapeuten. Mensen die graag hun kunde en ervaring willen delen over de (on-) mogelijkheden om mensen met Diabetes type 2 langdurig meer te laten bewegen. Mensen die zelf diabetes hebben en hun ervaring willen delen zijn van harte welkom.

Vragen:

• Wat zijn de problemen (op fysiek, politiek, economisch en sociaalniveau) waar men tegenaan loopt?,
• Welke methodieken helpen om mensen met diabetes type 2 meer te laten bewegen?
• Wat is jouw rol/verantwoordelijkheid als hulpverlener in het motiveren naar meer bewegen?
• Welke praktische tips zou je willen delen?
• Wat zou eraan de fysieke omgeving kunnen veranderen om bewegen makkelijker/plezieriger te maken?
• Hoe kunnen mensen met diabetes gebruikmaken van de sociale omgeving om meer te bewegen?

De conferentie is gratis alleen graag even aanmelden van tevoren.

Voor verdere informatie: zie de programmabeschrijving en het aanmeldingsformulier:

https://www.ou.nl/en/leefstijlalsmedicijn.

Vriendelijke groet,

Trijntje